ОД на МВР – Ямбол

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут

ОД на МВР – Шумен

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут

ОД на МВР – Русе

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут