Съвет на жените бежанки в България

– съдействие за регистрация при личен лекар

– консултации за бременни жени

– психо-социални консултации за деца и жени

– подпомагане с лекарства

Български Червен Кръст – Информационен цънтър за интеграция на бежанци

– съдействие за регистрация при личен лекар
консултации за права и достъп до услуги
– лекарства
– участие в изпълнението на Програмата на МЗ за превенция на туберкуозата за целевата група на бежанците