ЦСРИ Пловдив

– консултации за признаване на продобито образование
– валидация на професионални умения и компетенции