Български съвет за бежанци и мигранти

– застъпничество за интеграция на лицата с предоставена международна закрила
– застъпничество за включване на общините в процеса на интеграция
– застъпничество за изграждане на подкрепяща среда за интеграция