Български Червен Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

– консултации и помощ при търсене на работа