Дирекция „Административно обслужване и канцелария“ на Министерство на правосъдието

– приемане на документи
– получаване на решение