Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Ловеч

Координира програмата за заетост и професионално обучение на бежанци, по която може да бъде предоставена субсидирана заетост за период до 12 месеца.

Обслужва области: Ловеч, Велико Търново, Габрово, Плевен