Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас

Координира програмата за заетост и професионално обучение на бежанци, по която може да бъде предоставена субсидирана заетост за период до 12 месеца.

Обслужва области:  Бургас, Сливен, Ямбол