Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас

Координира, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“

– регистрация

– консултации

– кариерно ориентиране

Обслужва области:  Бургас, Сливен, Ямбол