Държавна агенция за бежанците – Регистрационно приемателен център Враждебна

– фиансова помощ а жилищно настаняване или удължаване на престоя до 6 месеца след получаване на междунардона закрила