Държавна агенция за бежанците

– изготвяне на интеграционни профили
– поддържане на база данни на общини заявили желание да интегрират бжежанци