Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– консултации, помощ при търсене на работа
– трудови борси