Международна организация по миграция

– финансиране и логистика