Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Български документи за самоличност“

карта на лице с бежански статут

-карта на лице с хуманитарен статут