Областен съвет на БЧК – Пловдив

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта