Областен съвет на БЧК – Разград

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта