Областен съвет на БЧК – Смолян

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта