ОД на МВР – Враца

– издаване на свидетелство за управление на МПС