Областна дирекция на МВР – София

– издаване на свидетелство за управление на МПС