Областна дирекция на МВР – Ямбол

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут