Представителство на Върховен комисариат на ООН за бежанците

– застъпничество за усъвършенстване на правната уредба за осигуряване на ефективна интеграция
– финансиране на НПО за осъществяване на застъпничество за интеграция на бежанците