Район ,,Оборище“ – Столична Община

Изпълнение на проект ,,Заедно за интеграция“ за оказване на интеграционни улуги и цялостна, комплексна подкрепа, изпълняван в партноьрство с Български Червен кръст.