Регионална дирекция на АСП – Варна

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта