Регионална дирекция на АСП – Видин

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта