Регионална дирекция на АСП – Враца

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта