Регионална дирекция на АСП – В. Търново

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта