Регионална дирекция на АСП – Кърджали

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта