Регионална дирекция на АСП – Кюстендил

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта