Регионална дирекция на АСП – Ловеч

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта