Регионална дирекция на АСП – Монтана

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта