Регионална дирекция на АСП – Пазарджик

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта