Регионална дирекция на АСП – Разград

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта