Регионална дирекция на АСП – Силистра

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта