Регионална дирекция на АСП – Сливен

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта