Регионална дирекция на АСП – Ямбол

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта