Регионална дирекция на АСП – Ст. Загора

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта