Регионални управления по образование

-осигуряват включване в задължителното предучилищно образование
-осигуряват включване в училищното образование