Съвет на жените бежанки в България

– съдействие за регистрация при личен лекар

– консултации за бременни жени

– психо-социални консултации за деца и жени

– подпомагане с лекарства