Фондация Център Надя

– социални медиатори
– социална медиация за уязвими деца в риск