ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ „BLUE DOT“ – ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА