Катро България

консултации, семинари и обучение на работодатели с цел трудова и социална интеграция на бежанците на пазара на труда

– организиране на трудови борси и последващо консултиране на работодателите при наемането и интеграция на бежанците на работното място