Български Червен кръст

Изпълнение на проект ,,Заедно за интеграция“ за оказване на интеграционни улуги и цялостна, комплексна подкрепа, изпълняван в партноьрство с Район ,,Витоша“ и ,,Оборище“ на Столична Община.

Мулти Култи Колектив

Проект Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери