Модул за подаване на информация

Ако изпълнявате дейности, подкрепящи адаптирането и интеграцията на лицата с предоставена международна закрила и желаете те да бъдат включени в Мапинг системата следва те да бъдат попълнени в Матрицата за събиране на информация и подадени към системата, чрез настоящия модул.

С цел достоверност и актуалност, всяка подадена информация към системата преминава през валидация и верификация.

Подаването на информация към системата не гарантира нейното включване.