Съвет на жените бежанки в България

– социално консултиране

– хигиенни материали

– отпускане на целева помощ при възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности