Мулти Култи Колектив

Проект Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери