HITL – Human in the loop

– обучение по информационни технологии и английски език