Български Червен Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

– социални консултации относно права и задължения
– консултации по въпроси свързани със здравето, психологическа помощ и социално подпомагане
– работа със социални медиатори
– превод
– съдействие за подготовка и подаване на документи към институциите