РУО Добрич

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Габрово

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Враца

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Видин

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Велико Търново

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Варна

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Бургас

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

РУО Благоевград

осигуряват включване в задължителното предучилищно образование

-осигуряват включване в училищното образование

Министерство на образованието и науката

-осигурява достъп до предучилищно образование
-осигурява достъп до задължително предучилищно образование
-осигурява достъп до училищното образование
-осигурява достъп до висшето образование