Български съвет за бежанци и мигранти

– организиране на информационни форуми
– разработване на информационни материали
– поддържане на платформата www.refugee-integration.bg
– поддържане на база данни за заинтересованите страни database.refugee-integration.bg
– поддържане на мапинг платформа mapping.refugee-integration.bg