Български червен кръст – Бежанско-мигрантска служба

– информационни кампании за приемащото общество
– разработване на информационни материали